Michigan eyaleti*Bölge Yargıcı Mark Goldsmith, Amerikan Yurttaş Hakları Birliği'nin talebi üzerine*ülkede bulunan bin 400 Irak uyruklu kişinin sınır dışı edilmesi yolundaki yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu gelişme, ABD'den çıkarılma tehdidi altındaki tüm Irak vatandaşları açısından yeni bir hukuk zaferi oldu.

Birlik, dün açıklanan karara konu olan göçmenlerin Irak'ta etnik ve dinsel azınlık mensupları olmalarından dolayı, geri gönderilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalabileceklerini savunuyor.